NRK – salg og relokalisering Bergen

Vi har bistått NRK ved salg av det tidligere hovedkontoret i Bergen, og ved forhandling av leiekontrakt for NRKs nye lokaler i Media City Bergen. Leiekontrakten skal ivareta NRKs særlige behov og være tilpasset andre leietakere i mediaklyngen. Forhandlingene omfattet mange av de klassiske spørsmålene om risiko- og vederlagsfordeling under byggeprosjektet og i leieperioden, herunder utleiers og leietakers endringsrett i prosjekterings- og byggefasen, utleiers forbehold om realisering og leietakers behov for koordinering med utflytting av eksisterende lokaler.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs