Lilla-saken

Vi har bistått i den første saken om en abstrakt farge som varemerke i norsk rettspraksis. Krav om stansing av salg av generisk kombinasjonsinhalator (astma og KOLS) i fargen lilla, samt erstatning, ble avvist, først i Oslo tingrett og deretter i Borgarting lagmannsrett. Anken til Høyesterett er tillatt fremmet og de skal ta stilling til spørsmålet om det foreligger varemerkerettslig innarbeidelse av fargen lilla for inhalatorer.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs