Husebyplatået – opp mot 1000 nye boliger på Oslo vest

Vi bistår Husebyplatået AS, et selskap eid av Milarium AS og JM Norge AS, i forbindelse med et større boligutviklingsprosjekt på Huseby, på eiendommen hvor Statnett tidligere hadde sitt hovedkontor. Vi bistår med kontraktsoppfølging, bistand i konsesjons- og reguleringsprosesser og generell løpende juridisk og strategisk rådgivning i forbindelse med bydelsutviklingsprosjektet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs