Gyldigheten av avgjørelse om å nekte registrering av merket ROUTE 66

Grette representerte Tempting Brands AG mot den norske stat i denne saken for Høyesterett, som gjaldt gyldigheten av avgjørelsen om å nekte registrering av varemerket ROUTE 66 for flere varer og tjenester knyttet til reiser. Saken gjaldt terskelen for særpreg for varemerker som inneholder geografiske navn. Høyesterett vurderer kun saker som har betydning utover den konkrete sak, og den endelige dommen klargjør flere ubesvarte spørsmål om hvorvidt varemerker som består av geografiske navn kan registreres for bestemte varer, og også betydningen av beslutninger fra EUIPO. Tempting Brands vant frem både i tingretten og i lagmannsretten, men Høyesterett kom altså til den motsatte konklusjon av begge underretter.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs