Granskingen av Troms Kraft

Vi deltok i Troms Kraft-granskingen. Rettsoppnevnt gransker har vært Leiv L. Nergaard. Ledergruppen besto i tillegg av Jon Sivert Nielsen fra Norscan Partners AS samt Jacob S. Bjønness-Jacobsen og Marius S. Langnes fra Grette.

Granskingen omfattet virksomhet både i Norge og i Sverige. Det ble behandlet nær 25 millioner dokumenter samt gjennomført intervjuer og samtaler med over 100 personer.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs