Forsvar av patentrettigheter for buprenorfin plaster

Vi har representert legemiddelselskapet Mundipharma i dets håndhevelse av patenter som knytter seg til et brupenorfinplaster for smertebehandling. Midlertidige forføyninger ble oppnådd mot to generika som nektet å utsette lansering av sine produkter til patentperioden utløp.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs