Finansiering, etablering av JV og kjøp av 32 baltimaxskip

Vi har bistått BalticMax Holding Company Ltd. med dets kjøp av 32 baltimaxskip fra Bremer Landesbank, herunder lånefinansiering (ca. USD 450 millioner) i forbindelse med etablering av joint venture mellom initiativtakerne til BalticMax Holding Company Ltd.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs