Finansiell restrukturering av nye Rapp Bomek

I samarbeid med Rapp Bomek AS («Bomek») og Nord Kapitalforvaltning har Grette bistått nye Rapp Bomek med restrukturering og refinansiering av virksomheten. Løsningen innebar refinansiering av Bomek-konsernet og etablering av ny selskapsstruktur. Det nye konsernet foretok en virksomhetsoverdragelse gjennom kjøp av driftsmidler, varer og immaterielle eiendeler fra gamle Bomek, og samtlige aksjer i datterselskapet Mil Sec Norge AS. Dette sikrer at det nye konsernet viderefører virksomheten fra Bomek-konsernet, men i en ny selskapsstruktur.

Rapp Bomek leverer et komplett utvalg av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer, samt service, til globale olje- og gass-, bygg og anleggs- og sikkerhetsmarkeder. Selskapet har 170 ansatte, hovedkontor i Bodø og produksjonslokaler i Bodø og på Kapp, og har vært verdensledende i sikkerhetsbransjen i nesten 40 år.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs