Emisjon i Cloudberry Clean Energy ASA

Grette bisto tilretteleggerne (Carnegie AS, Pareto Securities AS og Skandinaviska Enskilda Banken AB) i forbindelse med Cloudberry Clean Energy ASAs innhenting av NOK 600 millioner i en rettet emisjon.

Cloudberry er et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet er notert på Oslo Børs.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs