Ekeberg Oljelager – Follobanen

Vi har bistått Sisterne Drift DA (eid av Esso Norge AS, Circle K Norge AS, St1 Norge AS og Uno-X Forsyning AS) i forbindelse med forhandlinger med Jernbaneverket om kompensasjon for konsekvenser ved bygging og drift av Follobanen for Ekeberg Oljelager.

Ekeberg Oljelager forsyner Østlandet og OSL Gardermoen med drivstoff, og er av stor strategisk betydning for så vel de fire oljeselskapene som samfunnet.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs