DSV – Kjøp av eiendom, utvikling logistikkbygg og forwardsalg

Grette har bistått DSV Solutions ved kjøp av utviklingseiendom på 110 000 m2 i en næringspark i Vestby. Selger i transaksjonen var Ferd. Videre bisto vi med etterfølgende utvikling av lager og terminalbygg på ca. 56 000 m2 på eiendommen, og forhandling og gjennomføring av forwardsalg og tilbakeleie av eiendommen. Kjøper av eiendommen var et NRP-fond.

Grette har bistått DSV i flere sale&leaseback-transaksjoner, joint venture eiendomsprosjekter og leieavtaler for logistikkbygg under utvikling de senere årene.

Vårt team

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs