Børsnotering av Sparebank 1 Nordvest

Grette har bistått Sparebank 1 Markets i forbindelse med noteringen av Sparebank 1 Norvest på Oslo Børs. Emisjonen beløp seg til NOK 120 millioner, og ga en markedskapitalisering av bankens eierandelskapital på ca. NOK 260 millioner.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs