Børsnotering av Borr Drilling

Grette har bistått DNB Markets i forbindelse med børsnoteringen av Borr Drilling. Borr Drilling er en internasjonal borekontraktør for olje- og gassindustrien, som eier en flåte med tolv jack-up borerigger og som har fem jack-up borerigger på bestilling med leveringer planlagt fra 2018 til 2020.

Borr Drilling ble notert med en markedsverdi på om lag NOK 9,2 milliarder, som gjør dette til en av årets største børsnoteringer i Norge.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs