Bohus – Kjøp av eiendom, utvikling logistikkbygg og forwardsalg

Grette har bistått Bohus i forbindelse med kjøp av næringstomt, utvikling og oppføring av nytt, topp moderne hovedlager på 31 000 m2, og forhandling og gjennomføring av forwardsalg og tilbakeleie av eiendommen.

Kjøper, Macquarie Asset Management, er et tysk eiendomsfond med en portefølje på 56 logistikkeiendommer. Transaksjonen er den første Macquarie gjennomfører i Norge.

Closing ble gjennomført høsten 2021 og transaksjonen var basert på en eiendomsverdi på ca. MNOK 700.

 

 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs