employee

Martin Bolstad

Advokatfullmektig
Last ned
vCard

Martin Bolstad jobber med energi og industri. Han jobber hovedsakelig med entrepriserettslige problemstillinger og har fordypet seg i entrepriserett gjennom studiet. Martin skrev masteroppgave om lemping av dagmulktansvar i entrepriseretten. Martin er opptatt av å finne løsninger tilpasset klientens behov og gi juridisk bistand med høy faglig kvalitet.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2022-

Utdanning

  • Master i Rettsvitenskap
    2022
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs