employee

Helene Erøy Bilet

Advokatfullmektig
Last ned
vCard

Helene Erøy Bilet jobber innen energi og industri. Hun jobber hovedsakelig med problemstillinger innen entreprise- og tilvirkningskontrakter. Helene er opptatt av å forstå klientens behov, og arbeider på en grundig og strukturert måte. Hun fokuserer på å gi klienten juridisk bistand av høy faglig kvalitet og stor praktisk nytteverdi.

Spisskompetanse

Erfaring

  • Advokatfullmektig, Grette
    2023-

Utdanning

  • Master i Rettsvitenskap, UiO
    2023
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs