Reorganisering og salg av eierandel i HitecVision til Watrium

9. juli 2019 gjennomførte Gjedebo-familien, gjennom sitt investeringsselskap Styrbjørn AS («Styrbjørn»), salg av sine aksjer i HitecVision via eierselskapet Real Capital AS («Real Capital») til Watrium AS («Watrium»). Transaksjonen omfattet en reorganisering hvor Real Capital ble fisjonert i to separate aksjeselskaper, etterfulgt av salg av aksjer i de to selskapene fra Gjedebo-familien til Watrium.

HitecVision er Europas ledende leverandør av institusjonell kapital til nordsjøregionens energiindustri, med fokus på banebrytende industrivirksomheter. Siden 2002 har HitecVision etablert, kjøpt eller investert i over 150 selskaper i offshore- og energibransjen.

Grette har gjennom hele prosessen bistått Styrbjørn med omfattende rådgivning, herunder forhandlinger, strategiutvikling for reorganiseringsfasen, utforming av reorganiseringsavtale mellom aksjonærene i Real Capital, skatterådgivning, avtaleutforming og selve gjennomføringen av reorganiseringen og aksjesalget. Moelis & Company bistod som finansiell rådgiver.

Gjennomføringen av salget involverte flere aksjonærer, i tillegg til HitecVision selv. Foruten å rådgi og representere Styrbjørn, hadde Grette rollen som koordinator og tilrettelegger for transaksjonen.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs