Offshore og shipping

Byggekontrakter, tvisteløsning og tansaksjoner, finansiering og restruktureringer i offshore- og shippingnæringen

Som et av landets ledende advokatfirmaer innenfor offshore- og shippingnæringen kjenner vi utfordringene og mulighetene bransjen står overfor. Flere av våre advokater har lang erfaring fra tidligere arbeid i relaterte virksomheter og bistår i dag noen av de ledende aktørene i inn- og utland. Med vår innsikt, og en kommersiell og praktisk tilnærming rådgir vi aktører i hele verdikjeden. Vi har inngående erfaring med utarbeidelse og forhandling av alle typer offshore-kontrakter, samt prosjektoppfølging og tvister.

Grette har relasjoner over hele verden, og bistår ofte i tvister av internasjonal karakter, herunder skipsaarrest, forfølging av krav, saksanlegg m.v.

Vi er opptatt av å skape verdi for våre kunder i alle deler av bedriftens virksomhet, og der det er behov etablerer vi tverrfaglige team med øvrige advokater i Grette. Mange av våre kunder har blant annet behov for bistand i forbindelse med transaksjoner, finansieringer og restruktureringer, skatt og merverdiavgift, arbeidsrett, teknologi/IPR og klima og miljø.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs