Oljeservice og shipping

Transaksjoner, finansiering, restruktureringer, byggekontrakter og tvisteløsning i oljeservice- og shippingnæringen

Vi har deltatt i flere transaksjoner, finansieringer og restruktureringer i oljeservice- og shippingnæringen. Vi bistår også regelmessig i forbindelse med byggekontrakter og tvisteløsning i denne sektoren. Våre klienter er både større og mindre, internasjonale og norske virksomheter som opererer innenfor eller i forbindelse med skips-, offshore- og leverandørindustri. Vi gir råd til aktører i hele verdikjeden.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs