EU/EØS, konkurranse og statsstøtte

Innsikt til å utnytte mulighetene EØS-reglene gir

Vi yter juridisk og strategisk bistand til norske og internasjonale aktører innenfor alle deler av EU/EØS- og konkurranseretten. Innen konkurranserett omfatter dette blant annet fusjonskontroll, compliance, bistand til foretak i konkurransemyndighetenes søkelys og bistand til foretak som vil klage til konkurransemyndighetene eller gå til søksmål mot en leverandør eller konkurrent de mener opptrer ulovlig. På det EØS-rettslige området (fire friheter) har vi klienter som opplever restriksjoner på tilgang til sine respektive markeder og som vi bistår med markedsadgangsspørsmål. Vi bistår også klienter som er tillagt særlige eller eksklusive rettigheter av det offentlige, og som EØS-rettslig fordrer robuste virksomhetsmodeller. Innen statsstøtteretten bistår vi blant annet med vurderinger av statsstøttereglenes handlingsrom for støttemottaker og det offentlige, og i klage- eller notifikasjonssaker for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Vi yter både generell rådgivning og prosessbistand for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, Europakommisjonen, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolene i Luxembourg.

Vi oppnår svært gode referanser:

«Sources describe the lawyers as «practical, hands-on, knowledgeable of the business and easy to contact.»Clients also appreciate that «they are responsive and quickly provide us with the answers we need.»
– Chambers Europe

«The practice is headed by the ‘well-versed’ Odd Stemsrud.»
– Legal 500
 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs