EU/EØS, konkurranse og statsstøtte

Innsikt til å utnytte mulighetene EØS-reglene gir

Vi yter juridisk og strategisk bistand til norske og internasjonale aktører innenfor alle deler av EU/EØS- og konkurranseretten. Innen konkurranserett omfatter dette blant annet fusjonskontroll, compliance, bistand til foretak i konkurransemyndighetenes søkelys og bistand til foretak som vil klage til konkurransemyndighetene eller gå til søksmål mot en leverandør eller konkurrent de mener opptrer ulovlig. På det EØS-rettslige området (fire friheter) har vi klienter som opplever restriksjoner på tilgang til sine respektive markeder og som vi bistår med markedsadgangsspørsmål. Vi bistår også klienter som er tillagt særlige eller eksklusive rettigheter av det offentlige, og som EØS-rettslig fordrer robuste virksomhetsmodeller. Innen statsstøtteretten bistår vi blant annet med vurderinger av statsstøttereglenes handlingsrom for støttemottaker og det offentlige, og i klage- eller notifikasjonssaker for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Vi yter både generell rådgivning og prosessbistand for nasjonale domstoler, Konkurransetilsynet, Europakommisjonen, ESA, EFTA-domstolen og EU-domstolene i Luxembourg.

Vi oppnår svært gode referanser:

Increasingly prominent practice with a strong reputation for public procurement. Notably strong in transport and infrastructure matters. State aid is a further area of experience. Regularly acts for public bodies, as well as advising private organisations as suppliers. Clients find the team «responsive and thorough.»
– Chambers Europe

Advokatfirmaet Grette AS receives praise for its ‘technically sound but also business-oriented and pragmatic approach’ and department head Odd Stemsrud is singled out as ‘always accessible with an impressive knowledge of the law coupled with strategic nous’.
– Legal 500

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs