Valuta og rentesikring ved derivater

Spama og Grette inviterer til halvdagsseminar om valuta og rentesikring ved derviater.
Tidspunkt Tirsdag 11. des.
fra kl. 09:30 til kl. 14:00
Sted Advokatfirmaet Grette AS, Filipstad Brygge 2, Oslo
price 2850,- inkl. lunsj

Bruken av finansielle derivater som skal sikre mot svingninger i valuta og renten som blant annet valutasikringer og rentebytteavtaler, har blitt ett viktig område innenfor moderne finans.

Dokumentasjonen og forhandlinger av finansavtaler for handel med derivater har siden 90-tallet vært gjenstand for en stadig større grad av standardisering. Etter finanskrisen har det også vært et større fokus på og krav til at derivathandel skal undergis standardiserte avtaler. I tillegg har det vokst frem standardiserte sikkerhetsavtaler for å sikre motpartsrisiko. De mest brukte standardiserte avtaler ved handel av finansielle derivater er i dag ISDA 1992 og 2002 Master Agreements.

Målgruppe
Seminaret retter seg mot og vil være av interesse for alle som arbeider med forhandling av slike avtaler i norske banker, verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner, eller som for øvrig ønsker mer kunnskap om bruken av disse avtalene.

Seminaret
Seminaret gir en grunnleggende innføring i rammeavtalene for handel med finansielle derivater – de såkalte ISDA Master Agreements, samt den tilhørende sikkerhetsdokumentasjonen ISDA Credit Support Annex. De mest sentrale punktene det ofte forhandles rundt i slike avtaler vil også gjennomgås.

Klikk her for mer informasjon og påmelding

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs