Temadag Offentlige anskaffelser

REN og Grette inviterer for første gang til Temadag Offentlige anskaffelser. Formålet med temadagen er å styrke kvaliteten på tekniske beskrivelser som danner grunnlaget for nettselskapenes offentlige anskaffelser.
Tidspunkt Onsdag 22.nov.
fra kl. 09:00 til kl. 16:15
Sted Hotel Bristol, Oslo
price 4 900,-

Som deltaker vil du få kunnskap om hvordan RENblad og standardiserte maler kan benyttes til å sikre effektive og korrekte anskaffelser.

Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Programmet inneholder følgende hovedpunkter:

  • Regelverk for offentlige anskaffelser – kravspesifikasjoner og kontrakter
  • Bruk av standardkontrakter – hvilken kan benyttes og hva sier anskaffelsesregelverket?
  • Nettselskapers praktiske erfaring med bruk av standardkontrakter
  • Bruk av RENblad i anskaffelser – tekniske spesifikasjoner i anskaffelsesprosessen
  • Leverandørers erfaringer med hvordan nettselskap gjennomfører anskaffelser
  • Standardiserte maler – hva kan REN utarbeide for bransjen?

Foredragsholderne kommer fra nettselskaper og leverandører i tillegg til Advokatfirmaet Grette og REN.

Ønsker du faglig oppdatering og å ta del i viktige diskusjoner? Meld deg på her innen påmeldingsfristen 15. november.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs