Prosjektgjennomføring

Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO) inviterer til dagskurs i prosjektgjennomføring, der du vil få en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.
Tidspunkt Mandag 8. jan.
fra kl. 08:30 til kl. 16:00
Sted CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM, TRONDHEIM

Svært praktisk rettet dagskurs.

  • Entreprisekontraktene (NS 8405/NS 8407)
  • Kontrakts – og tilbudsfasen
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift, overtakelse, sluttoppgjør, m.m.
  • Overtakelse og sluttoppgjør

Målgruppe Offentlige byggherrer, private utbyggere/forvaltere, rådgivende ingeniører og entreprenører.

Målsetting Etter endt kurs skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Tidligere deltakere har gitt svært gode tilbakemeldinger om kurset:

«Svært gode forelesare, godt strukturert, gode praktiske eksempel for å underbygge det som vart sagt. I tillegg var det gode svar på spørsmål frå salen». «Utrolig dyktig og inspirerende forelesere.»

Klikk her for påmelding og mer informasjon

Kontaktperson

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs