Prosjektgjennomføring i et juridisk perspektiv

Grunnleggende problemstillinger ved avtaler om levering og montering av prefabrikerte elementer.
Tidspunkt Onsdag 8. mai
fra kl. 09:00 til kl. 15:30
Sted Oslo, Filipstad Brygge 2
price Medlemmer av BEF eller ITB kr. 3 200,-. Ordinær avgift kr.  4 500,-. 

Grette inviterer til kurs i entreprisekontrakter rettet mot medlemmene av Industrielt Trebyggeri og Betongelementforeningen. Disse type bedriftene er kjennetegnet ved at en vesentlig del av produksjonen og verdiskapingen skjer på fabrikk. Plassproduksjonen utgjør en forholdsmessig mindre del, men vil ofte være ganske kritisk i forhold til sideentreprenørers/hovedentreprenørs leveranser. Dette skaper særlige muligheter og utfordringer som kurset vil belyse.

Kursdeltakere vil få huskelister for tilbudsfasen, endringshåndtering og overtakelse. I tillegg vil vi ha en ganske omfattende kursdokumentasjon. Målgruppe for kurset er prosjektledere, kalkulatører og ledelse.

Temaer på kurset

 • Kontraktsinngåelse
 • Endringer, Forutsetningssvikt, varsling og frister
 • Vederlagsjustering – hvilke kostnader kan entreprenøren kreve
 • Force Majeure
 • Fristforlengelse
 • Varslingsregimet – hvordan sikre krav
 • Mislighold og sanksjoner
 • Overtakelse
 • Håndtering av reklamasjoner
 • Sluttoppgjøret
 • Den menneskelige faktor

Klikk her for å se hele programmet

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs