MVA og omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen

Omtvistede krav skaper ofte utfordringer i forhold til hvordan merverdiavgift skal håndteres, og kan potensielt medføre risiko for betydelige avgifts- og/eller likviditetstap. Grette inviterer til frokostseminar om merverdiavgiftsbehandling i tilknytning til omtvistede krav.
Tidspunkt Torsdag 13. juni
fra kl. 08:30 til kl. 10:30
Sted Oslo, Filipstad Brygge 2

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvist eller uenighet mellom de ulike aktørene i entrepriseprosjekter. Dette kan skyldes manglende betalingsvilje som følge av uenighet om endringsarbeider, prisingen av enkelte ytelser, krav på prisavslag, erstatning, dagmulkt etc., men også manglende betalingsevne, som følge av konkurs eller andre økonomiske problemer. Vi vil ved hjelp av konkrete og praktiske eksempler gjennomgå relevante avgiftsregler på området ved ulike former for omtvistede krav.

Målet med seminaret er å sette deltakerne i stand til å identifisere relevante problemstillinger og risikoområder i forhold til merverdiavgift ved omtvistede krav, og håndteringen av dette på en korrekt og praktisk måte gjennom følgende emner;

 • Hovedtrekkene i merverdiavgiftssystemet
 • Leverandørenes plikt til fakturering og innberetning av merverdiavgift for omtvistede krav
 • Byggherrens fradragsrett/kompensasjon for merverdiavgift, herunder regler om foreldelse
 • Korrigering av merverdiavgift – i hvilke situasjoner kan man korrigere;
  o Byggherrens/hovedentreprenørens betalingsevne/-vilje
  o Tap på krav
  o Prisavslag, dagmulkt, heving, erstatning
  o Uenighet om avtale
  o Ettergivelse
 • Veien videre/mulige regelendringer?

Seminaret retter seg mot byggherrer, entreprenører, og rådgivere, prosjekt- og byggeledere, advokater, revisorer, regnskapsførere, banker og andre som temaet kan være av interesse for.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs