MVA og omtvistede krav i bygg- og anleggsbransjen

Grette inviterer til frokostseminar om merverdiavgiftsbehandling i tilknytning til omtvistede krav.
Tidspunkt Torsdag 13. juni
fra kl. 08:30 til kl. 10:30
Sted Oslo, Filipstad Brygge 2

Omtvistede krav i entrepriseprosjekter skaper ofte utfordringer i forhold til håndtering av merverdiavgift, og kan potensielt medføre risiko for betydelige avgifts- og/eller likviditetstap.

Merverdiavgiftsbehandlingen kommer blant annet på spissen ved håndtering av endringer og ved krav på prisavslag, erstatning, dagmulkt etc., eller manglende betalingsevne hos byggherre/hovedentreprenør. Vi gjennomgår relevante problemstillinger og risikoområder for merverdiavgift ved omtvistede krav, og håndteringen av disse på en korrekt og praktisk måte. På frokostseminaret ser vi særlig på følgende;

  • Leverandørenes plikt til fakturering og innberetning av merverdiavgift for omtvistede krav
  • Byggherrens fradragsrett/kompensasjon for merverdiavgift
  • Korrigering av merverdiavgift – i hvilke situasjoner kan man korrigere

Seminaret retter seg mot byggherrer, entreprenører, og rådgivere, prosjekt- og byggeledere.

Deltakelse på seminaret er gratis, men du må melde deg på.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs