Manuduksjon i offentlige anskaffelser

Vi vil i hovedsak gjennomgå:
Tidspunkt Torsdag 30.nov.
fra kl. 16:00 til kl. 18:00
Sted Advokatfirmaet Grette, Filipstad brygge 2, Oslo
 • Rettskildebildet, det norske regelverket og forholdet til EU-lovgivningen
 • Regelverkets anvendelsesområde, formål og funksjoner, grunnleggende prinsipper
 • Bruk av ulike prosedyrer
 • Gjennomgang av vanlige problemstillinger knyttet til:
 • Avvisning
 • Evaluering og tildeling
 • Endringer i inngåtte kontrakter
 • Håndheving og erstatning

 

Pizza og mineralvann serveres fra kl. 15:45

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs