Frokostseminar: OPS på vei

Rett før sommeren ble tidenes største veikontrakt i Norge signert, Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Kontrakten har en verdi på ca. 5,5 milliarder kroner. Kontraktsmodellen er et offentlig privat samarbeid (OPS), der leverandøren påtar seg ansvaret for å prosjektere, bygge, finansiere, samt drifte og vedlikeholde veistrekningen over en lengre periode, typisk 20-30 år, etter trafikkåpning.
Tidspunkt Torsdag 25.okt.
fra kl. 08:30 til kl. 11:30
Sted Oslo, Filipstad Brygge 2

Det særegne med den norske OPS-kontraktsmodellen er at leverandøren først får betalt deler av vederlaget når veianlegget er åpnet for trafikk. Resterende del av vederlaget utbetales suksessivt gjennom drifts- og vedlikeholdsperioden, sammen med betaling for driftsstandard. Dette medfører at leverandøren må finansiere utbyggingen, enten gjennom egenkapital eller lån, eller en kombinasjon av disse. I OPS-kontrakten legges det opp til trekk i vederlaget ved avvik fra kontraktens krav. Kontrakten inneholder altså et incitament for leverandøren til å levere kontraktsmessig, både med tanke på fremdrift, kvalitet og HMS.

Grettes foredragsholdere er Børge Grøttjord, Johan Christian Kongsli, Solfrid Aga og Ole Kvåle. De har, sammen med andre advokater i Grette, bistått Statens vegvesen med utvikling av OPS-kontraktsmodellen og gjennomføring av anskaffelsesprosessen for OPS-prosjektet Rv. 3/rv. 25.

Frokostseminaret belyser følgende temaer:

OPS-modellen

 • Hva er OPS og hvorfor OPS på vei?
 • Nærmere om OPS-modellen på vei
 • Nærmere om OPS-kontrakten

Finansiering av OPS-prosjekter

 • Gjennomgang av enkelte sentrale risikofaktorer for långiverne
 • Struktureringen av finansieringen
 • Strukturering av låneavtalen, sikkerhetene og enkelte temaer i lånedokumentasjonen

Sikring av lån gjennom trepartsavtaler

 • Gjennomgang av de vanligste sikkerheter og analyse av trepartsavtaler («direct agreements») som brukes ved OPS-prosjekter.

Tid: 25. oktober 2018 kl. 08:30 – 11:30

Sted: Filipstad Brygge 2, Oslo

Frokost serveres fra kl. 08:00.

Seminaret er gratis, men du må melde deg på.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs