Finansiering av næringseiendom

Ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer oppstår det en rekke spørsmål som långiverne og eiendomsutviklerne må ta stilling til ved etableringen av engasjementet og under den løpende oppfølgingen av kunden, låneengasjementet og næringseiendomsutviklingen.
Tidspunkt Torsdag 9. mai
fra kl. 09:00 til kl. 15:30
Sted Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45
price 4.650,- inkl. lunsj

Det oppstår en rekke risikoer ved eiendomsutviklingsprosjekter. Risikoer som må håndteres av långiver og eiendomsutvikler, og hvor det er viktig at långiver er i stand til å identifisere og vurdere hvilken betydning de ulike risikoer kan få for finansieringen og mulige måter å håndtere risikoene på.

Dette kurset har til formål å sette långiver i stand til å både identifisere de relevante risikoer, samt sette kunderådgiver i stand til å ha en god dialog med kunden for å finne gode løsninger i en finansieringsprosess. Kurset har også til formål å sette eiendomsutviklere bedre inn i bankenes posisjon, og bidra til at de i større grad kan ha gode dialoger med bankene.

Programposter

 1. Oversikt over livssyklusen ved utviklingen av en næringseiendom – hvilke fallgruver er det i de ulike fasene?
 2. Bankfinansiering av nærings- og utviklingseiendommer fra utviklers og investors perspektiv.
 3. Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold som kan få betydning for prosjektet som finansieres, og som både banker og eiendomsutviklerne/investorer må planlegge.
 4. Oppfølgingen av entreprisen og entrepriseavtaler – hvilke forhold må banken ha fokus på? Hva går typisk galt og hvordan kan banken best sikre seg løpende i utviklingsprosessen.
 5. Reguleringsplaner og eiendomsutviklingsprosjektet – hva kan gå galt i reguleringsprosesser og hva må banken følge med på?
 6. Leiekontrakter – hvorfor er det viktig at banken avsjekker disse og hva er de viktigste forhold långiver må avsjekke?
 7. Hva kan det etableres sikkerhet i ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer – hvordan skal man gå frem, forhold som man må være bevisst på, samt problemstillinger relatert til forbudene i aksjeloven.
 8. Viktige forhandlingspunkter i lånedokumentasjonen ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer.
 9. Håndtering og forebygging av misligholdte lån og utviklingsprosjekter som har hatt en negativ utvikling ved finansiering av nærings- og utviklingseiendommer.

 

Foredragsholdere

Børge A. Grøttjord, Dag Henden Torsteinsen, Marius Sollund, Ole-Jacob Farstad, Kari-Ann Mosti, Gaute Løchen og Erik Alsvik Skogsbakken.

Målgruppe

Kurset retter seg mot banker, andre finansforetak og eiendomsutviklere/investorer som gir lån eller har engasjementer tilknyttet selskaper og investorer som utvikler næringseiendom.

Klikk her for mer informasjon om kurset og påmelding.

Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs