Byggherreforskriften i anleggsprosjekter – aktørenes ansvar i totalentrepriser

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er svært viktig for alle aktørene i anleggsbransjen. Både byggherrer og entreprenører har satt SHA på agendaen. Dette har resultert i at frekvensen av ulykker og alvorlige skader har gått ned. Men nye kontraktsformer i anleggsbransjen, både totalentrepriser og samspillsentrepriser, reiser flere problemstillinger når det gjelder ivaretakelse av pliktene etter byggherreforskriften.
Tidspunkt Torsdag 9. mai
fra kl. 08:30 til kl. 10:00
Sted Oslo, Filipstad Brygge 2

Vi inviterer til frokostseminar om hvordan pliktene etter byggherreforskriften bør håndteres i totalentrepriser i anleggsprosjekter.

Vi ser særlig på:

  • Byggherrens plikter etter byggherreforskriften
  • Hvilke plikter kan byggherren delegere til entreprenøren?
  • Hva har entrepriseform å si for pliktene etter byggherreforskriften?
  • Hvilke sanksjoner følger av byggherreforskriften?

Frokost serveres fra kl. 08.00.

Seminaret er gratis, men du må melde deg på.

Frokostseminaret er avlyst pga. sykdom. Ny dato kommer. 

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs