Våre kurs og seminarer

Tidspunkt
Mandag 23.april
fra kl. 16:00 til kl. 18:00

Manuduksjon – Patent- og varemerkerett

Med utgangspunkt i læringskravene, vil advokat Yngve Øyehaug Opsvik og advokatfullmektig Christoffer Johnsen gi en oversikt over sentrale temaer som studentene kan ha nytte av til eksamen.
Sted
Tidspunkt
Onsdag 2.mai
fra kl. 16:00 til kl. 18:00

Manuduksjon – Entreprise

Partner Marius Langnes og advokat Emma B. Pettersen vil gjennomgå organiseringen av et byggeprosjekt, byggherrens og entreprenørens ytelse og forpliktelser, samt sentrale, overordnede trekk ved entreprisekontraktene. De vil også se på tidligere eksamensoppgaver og gi praktiske tips som studentene vil ha nytte av til eksamen.
Sted
Tidspunkt
Torsdag 3.mai
fra kl. 16:00 til kl. 18:00

Manuduksjon – Arbeidsrett

Manuduksjonen tar sikte på en gjennomgang av de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer.
Sted
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs