Våre kurs og seminarer

Tidspunkt
Torsdag 25.okt.
fra kl. 08:30 til kl. 11:30

Frokostseminar: OPS på vei

Rett før sommeren ble tidenes største veikontrakt i Norge signert, Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet. Kontrakten har en verdi på ca. 5,5 milliarder kroner. Kontraktsmodellen er et offentlig privat samarbeid (OPS), der leverandøren påtar seg ansvaret for å prosjektere, bygge, finansiere, samt drifte og vedlikeholde veistrekningen over en lengre periode, typisk 20-30 år, etter trafikkåpning.
Sted
Oslo, Filipstad Brygge 2
Tidspunkt
Mandag 5.nov.
kl. 16:00

Manuduksjon i skatterett II

Partner Marius Sollund og fast advokat Cecilie Tollefsen vil gjennomgå utvalgte sentrale deler av pensum, herunder fritaksmetoden, deltakermodellen, skattemessig behandling av arbeidsgivers incentivordninger, samt skatterettens regler om fusjon, fisjon og omdanning av selskaper.
Sted
Oslo, Filipstad Brygge 2
Tidspunkt
Onsdag 7.nov.
kl. 16:00

Manuduksjon i opphavsrett

Med utgangspunkt i læringskravene, vil partner Øystein Flagstad og advokatfullmektig Christoffer Johnsen behandle sentrale og aktuelle temaer som studentene kan ha nytte av til eksamensforberedelsene. Manuduksjonen vil bli delt i en generell del med oversikt over reglene om opphavsrett, og en spesiell del med en særskilt oversikt over nyere praksis fra EU-domstolen om lenking til vernet materiale lagt ut på internett.
Sted
Oslo, Filipstad Brygge 2
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs