Våre kurs og seminarer

Tidspunkt
Tirsdag 9.jan.
fra kl. 08:30 til kl. 16:00

Prosjektgjennomføring – Bygg og anlegg

Kurset fokuserer på de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter. Dagskurs og svært praktisk rettet.
Sted
Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Tidspunkt
Torsdag 15.feb.
fra kl. 08:30 til kl. 12:00

Halvdagsseminar: Entreprise og plan- og bygningsrett

Grette har inngående erfaring med flertallet av Norges største samferdselsprosjekter, og inviterer til et halvdagsseminar i entreprise og plan- og bygningsrett - samverdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Sted
Advokatfirmaet Grette, Filipstad brygge 2, Oslo
Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs