Utvikling av OPS-kontraktsmodeller for Statens vegvesen

Vi har bistått Statens vegvesen med utvikling av OPS-kontraktsmodeller blant annet for prosjektene: Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet (kontraktsverdi NOK 4 milliarder); Rv 555 Sotra (kontraktsverdi NOK 9 milliarder) og E10 Hålogalandsveien (kontraktsverdi NOK 7 milliarder).

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs