Filago Senior Obligasjoner med Intertrust som tillitsmann

Vi har bistått Jool Markets AS og tillitsmannen Intertrust i forbindelse med Filagos utstedelse av obligasjonslån stort NOK 140 million, som ble plassert i Norge og Sverige.

Det var et av de første obligasjonslånene lagt ut i Norge til Intertrust som tillitsmann. Grette bisto også i de første obligasjonslånene med Intertrust som tillitsmann.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs