BKWs investering i Fosen Vind

Vi har bistått det sveitsiske energiselskapet BKW med dets investering i Fosen Vind-prosjektet. Prosjektet inkluderer vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet, Geitfjellet og Hitra 2. Fosen Vind vil være Europas største vindkraftanlegg på land, med en installert kapasitet på 1 000 MW og en årsproduksjon på 3 400 GWh.

BKW er et internasjonalt energi– og infrastrukturkonsern med ca. 6000 ansatte. BKW tegner, bygger og operer energi- og forsyningsinfrastruktur for næringsvirksomhet, private og offentlige sektor.

BKW deltar i Fosen Vind via et partnerskap med Credit Suisse Infrastructure Partners, som igjen skal operere i et joint venture sammen med Statkraft og Trønderenergi. Sammen skal de fire stå for et av de  største industriprosjektene i fastlands-Norge. De seks vindkraftprosjektene er tilsammen større enn hele Norges vindkraftkapasitet i dag.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs