Bane NOR SF, jernbanereformen og strukturering

Vi har bistått Bane NOR SF i forberedelsene til og gjennomføringen av jernbanereformen, herunder med utredning av alle energirettslige forhold ved at foretaket underlegges energiloven og konsesjonsregimet. Grette har bistått i struktureringen av Bane NOR, samt i alle søknader til og dialog med NVE og Statnett. Grette har også bistått i implementeringen av Elhub.

Gå til
  • Spisskompetanse
  • Mennesker
  • Cases
  • Kurs