Arbeid for inkludering og mangfold i Grette

 

Å fremme inkludering og mangfold i vår sektor er et felles mål for oss. I Grette vet vi at:

 • Kultur skapes av de menneskene som jobber der.
 • Ingen kan gjøre jobben alene.
 • Sunne holdninger smitter.
 • Vi jobber aktivt for å hindre diskriminering.
 • Ingen vil akseptere at jenter ikke får de samme mulighetene som gutter – og motsatt.

Vi har planmessige prosesser for å ivareta mangfoldshensyn i rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår samt personlig og karrieremessig utvikling. Vi legger til rette for sunn balanse mellom arbeid og fritid.

Videre er vi bevisste på følgende:

 • De ansatte er den største verdien du som leder har. Et anstendig arbeidsliv er ikke en selvfølge.
 • Vi er oppmerksomme på hvordan vi behandler våre kollegaer i Grette.
 • All konkurranse er sunn, så lenge konkurransen skjer på like vilkår.

Kultur handler om inkludering og mangfold. Det er rom for ulikhet.

Det er vår identitet.

Kjønnsbalansen i Grette:

 • Alle ansatte: 52 kvinner | 43 menn
 • Partnere: 5 kvinner | 18 menn
 • Alder: Fra 20 år | til 64 år
 • Styret: 2 kvinner | 3 menn
 • Øvrige lederfunksjoner: 3 kvinner | 2 menn
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs