employee

Marius Sollund

Partner
Last ned
vCard

Marius Sollund er leder for Grettes skatte- og avgiftsavdeling, og han bistår klienter innen alle forretningsområder, bl.a. kapitalforvaltning, fast eiendom, industri, IT og telecom, petroleum og fornybar energi. Han rådgir klienter på skattespørsmål knyttet til M&A og andre typer transaksjoner og re-organiseringer, grensekryssende- og internasjonale skattespørsmål, og for øvrig generell skatterådgivning. I tillegg bistår han med klagesaker mot skattemyndighetene og prosedering av skattesaker for domstolene.

Erfaring

 • Partner, Grette
  2018-d.d
 • Head of Group Tax/konsernadvokat, EVRY
  2016-2018
 • Secondment/konsernadvokat, Statoil ASA
  2013
 • Advokat, Wiersholm AS
  2011-2016
 • Førstekonsulent og rådgiver, Skattelovavdelingen, Finansdepartementet
  2008-2011
 • Advokatfullmektig, BAHR AS
  2006-2008
 • Sersjant, H.M. Kongens Garde
  2000-2001

Utdanning

 • Advokatbevilling
  2013
 • Mastermodul, selskapsbeskatning, Handelshøyskolen BI
  2009
 • Cand. Jur., Universitetet i Oslo
  2006
 • Master of Laws (LL.M.), Durham University, UK
  2006
 • Hærens befalsskole
  2000
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs