employee

Maren Lervik

Advokatfullmektig
I Permisjon

Maren Lervik arbeider i Grettes avdeling for Energi og Industri. Hennes fokusområder er entrepriserettslige og regulatoriske problemstillinger innen fornybar energi. Maren har erfaring med vassdrags- og energirett fra tidligere stillinger som rådgiver i Olje- og energidepartementet og vitenskapelig assistent ved UiOs avdeling for energi- og ressursrett. Hun har også erfaring med utforming, oppfølging og tvistehåndtering av en rekke entreprisekontrakter. I tillegg er Maren del av Grettes German Desk.

Spisskompetanse

Erfaring

 • Advokatfullmektig, Grette
  2020-
 • Rådgiver, Olje- og energidepartementet
  2022-2023
 • Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo
  2019-2020

Utdanning

 • Master i Rettsvitenskap, UiO
  2020
 • Årsstudium i spansk, NTNU
  2012
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs