employee

Karl Rosén

Partner
Last ned
vCard

Karl Rosén bistår innen finans med forretningsutvikling, rammebetingelser, strukturforhold og transaksjoner. Han er anerkjent som en av landets ledende advokater på området, og klientene omfatter banker, kredittforetak, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, fondsselskaper mv.

Erfaring

 • partner, Grette
  2011-d.d.
 • konsernadvokat, DnB NOR Bank ASA, Oslo
  2009-2010
 • senioradvokat, Hjort
  2009
 • fast advokat, BA-HR
  2006-2009
 • rådgiver, Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen
  2005-2006
 • dommerfullmektig, Asker og Bærum tingrett
  2004-2005
 • førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling
  2001-2004
 • advokatfullmektig, Wiersholm, Mellbye & Bech
  2000-2001

Utdanning

 • Advokatbevilling
  2006
 • Post graduate diploma in EC Competition law, Kings' College, London
  2001
 • Juridisk embetseksamen, UiB
  2000
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs