employee

Harald Fosse

Partner
Last ned
vCard

Harald Fosse har over 20 års erfaring med entrepriserett og offentlige anskaffelser samt lang erfaring som prosedyreadvokat i alle instanser, voldgiftserfaring og erfaring fra forhandlinger og megling i kompliserte sluttoppgjørstvister. Fosse har deltatt ved utforming av sentrale standarder innen bygg og anlegg og anskaffelser i regi av Standard Norge.

Erfaring

 • partner, Grette
  2003-d.d.
 • redaksjonsmedlem i Easyfind, senere Gyldendal rettsdata
  1999-d.d.
 • fast advokat, DLA Piper
  1998-2002
 • advokat, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
  1994-1995
 • fagredaktør, Grøndahl Dreyer Forlag AS, juridisk avdeling
  1993-1994
 • dommerfullmektig, Vesterålen sorenskriverembete
  1991-1993
 • advokatfullmektig, Advokatfirma Sætre, Skien
  1990-1991

Utdanning

 • Advokatbevilling
  1996
 • Juridisk embetseksamen, UiO
  1990
Gå til
 • Spisskompetanse
 • Mennesker
 • Cases
 • Kurs